Στοιχεία Επικοινωνίας

Μέλη οργανωτικής επιτροπής

    1. Δήμος Μεσσήνης – Εύη Ντρε – 27223 60140 – 27223 60148  – 27223 60116 edre@messini.gr
    2. Ζάνης Αλέξιος, 6974829915, zaneale@yahoo.gr
    3. Ζαχαρόγιαννης Ηλίας, 6944721714, elzacharo@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας